10 de set. 2015

Encara no fa una setmana que duguem el blog i ja ens pressionen...

No hem decidit com ho farem respecte als comentaris. Ara bé, no anem a jugar-nos el tipus amb acusacions directes a persones, insults, atacs personals i sense sentit ni justificació. Hem esborrat dos comentaris ofensius cap al govern municipal amb insults inclosos. Sí que tenim clar no caure en eixe parany, així que no us molesteu en enviar comentaris amb insults cap a ningú. Dir que ens han enviat dos comentaris fent referència a dues persones concretes, en relació a si tenen alguna cosa a veure amb este blog. Un feia referència a una persona vinculada amb el partit actualment en el govern, en tasques de premsa, i l'altre feia referència a una persona vinculada també a un partit d'esquerres, també en tasques mediàtiques. Tampoc anem a entrar en este joc. Estem per informar amb sentit de l'humor i ironia, però no per fotre a cap persona, partit o entitat. Els fets de cadascú seran reflectits en este blog, tant si són positius com negatius, però no per a fer mal intencionadament a cap persona. És clar que sempre des del nostre punt de vista. Amb bon humor, igual que deien els creadors d'este blog. La qual cosa compartim. Per això estem ací.

1 comentari: