29 de nov. 2011

Aplaudim les iniciatives i l'esforç de Càritas i del Tavernes Solidària

Valorem molt el treball que estan realitzant des de Càritas Interparroquial de Tavernes per captar fons per l'Economat. Hui en dia, son centenars de famílies les que reben ajuda bàsica per poder aguantar el temporal que estem patint a tots els nivell. I sabem que augmenta el nombre d'elles dia a dia.
És una gran feina. Vinga d'on vinga i la mane qui la mane. Este divendres, des de les 5 de la vesprada, cal anar a berenar al Mercat Municipal. Un euro. Un euro per la solidaritat. Tots estem malament, però sempre hi ha algú encara més necessitat. Un euro nostre, un euro vostre, d'aquell, de l'altre, van a un bon fi. Ajudar als nostres veïns.
Pensem que serà un dels berenars que més a gust prendrem de la nostra vida. Esperem que no siga l'últim. Enhorabona també, un any més a Pepe i Paco per muntar una nova edició del Festival Tavernes Solidària. I van ja 8 edicions.
Este divendres és un dia molt humà a Tavernes.

El cas de la depuradora que tots volien

Tenim algunes visions prou interessants del cas de la depuradora. Anem allà:

Visió de l'Ajuntament:
http://www.tavernes.es/es/noticias/100-noticies-ajuntament/602-lajuntament-de-tavernes-signa-el-contracte-per-a-la-redaccio-de-lavantprojecte-de-sanejament-i-depuracio-daiguees-residuals-per-construir-la-nova-depuradora-

visió de la Cotorra de la Vall:http://lacotorradelavall.blogspot.com/2011/11/el-govern-municipal-ha-firmat-avui-el.html

Visió del Ventilador per Tavernes:http://elventiladorpertavernes.blogspot.com/2011/11/mentre-gandia-projecta-un-camp-de-golf.html

Que va dir Las Provincias el 1/01/2011:http://www.lasprovincias.es/v/20110118/safor/tavernes-saca-licitacion-depuradora-20110118.html

Què va dir La Cotorra del tema: http://lacotorradelavall.blogspot.com/2011/11/la-generalitat-impedira-el-progres-de.html (hi ha uns quants enllaços prou interessants a este article)

Què ha dit el PP: http://www.laveu.es/actualitat/politica/2816-el-pp-demana-al-govern-de-tavernes-que-aclarisca-el-futur-de-la-depuradora.html#jacommentid:1078

uy, anem a aturar. Tenim prou informació. Una cosa hem tret en clar. El 25 d'octubre, Tavernes Today publica un twett on textualment indica:

Tavernes Today!


S'ha adjudicat: serveis del avantprojecte de sanejament i depuració d'aigües residuals a la més barata. Esperem que siguen bons técnicament.
I ara ve el tema: si el projecte ens diuen des de l'Ajuntament que és va adjudicar el 17 d'octubre...si Tavernes Today ja sabia el 25 que s'havia adjudicat, i sembla ser per una font molt ben informada...perquè el pp demana el 11 de novembre en nota de premsa oficial al govern de Tavernes que aclarisca el futur de la depuradora? Falta d'informació...o manipulació descarada? 
A la Veu podem llegir les declaracions del POrtaveu del PP local on diu textualment:“Després de mesos del govern de Jordi Juan, podem vore que l’execució de la depuradora sembla més lluny. L’executiu local no parla clar i ha reduït dels pressupostos de 2011 la partida destinada a la redacció d’este projecte. Poc o res ha aclarit en relació al futur d’esta infraestructura” ha indicat el portaveu popular Manolo Vidal.
I el que ens hem preguntat en estudiar un poc a fons les noticies publicades del tema de la depuradora: Si la redacció del avantprojecte tardarà 6 mesos, més els lògics que després ho retardaran els tràmits entre administracions...¿perquè no es va encarregar el avantprojecte el mes d'abril, i així haver avançat mesos el temps d'execució, ja que si no es fa la depuradora, textualment el pp indicava :
"Els populars han aclarit que en els pressupostos de la Generalitat de 2012 no hi ha cap partida per a executar la depuradora perquè Tavernes encara no ha redactat el projecte i adquirit els terrenys. Quan es tinguen eixos requisits, podrem exigir la inversió que tenim compromesa per la Generalitat. El PP demana a l’alcalde que aclarisca amb qui s’ha reunit fins ara per avançar el projecte de la depuradora i recorda al Tripartit que si Tavernes no fa la depuradora es propiciarà que Tavernes es quede estancada durant décades."

No ens agrada decantar-nos cap ningun costat, però este cas mereixia uns aclariments. El que no entenem tampoc és perquè l'Ajuntament no va divulgar que ja tenia feta l'adjudicació.

foto de signatura de tavernes.es
baner de capçalera de La Cotorra de la Vall
foto de Manolo Vidal de laveu.es

Tercera Taula temàtica del Pla de Mobilitat Sostenible este dimarts 29 al Braç Treballador

 La tercera i última de les taules temàtiques de participació ciutadana serà La taula de mobilitat geogràfica, econòmica i turisme sostenible, el dimarts 29 de novembre, entre les 18:00 i les 21:00 hores, en el Centre Social Braç Treballador.
Esta tercera taula s’ocuparà del turisme sostenible i de l’aposta per una adequació de la xarxa de camins rurals. A més, tractaran específicament com l’activitat comercial dels nuclis urbans, poble i platja, es veuen influïdes per la intensitat del trànsit que puguen tenir els carrers o per la dimensió de les voreres, l’existència o absència de zones d’aparcament, espais de càrrega i descàrrega, etc., i com és de beneficiós per a tothom un disseny d’espai públic adequat i atractiu.
El Pla de Mobilitat Sostenible de Tavernes a hores d’ara està en procés de participació ciutadana, a través d’una enquesta en la web i amb punts ubicats als principals llocs públics de la localitat per a recollir les opinions dels veïns sobre un tema que afecta directament la seua qualitat de vida. Per a poder participar-hi, cal entrar en la web i omplir els qüestionaris.
 
http://www.tavernes.es/participa/

foto de tavernes.es

Article d'opinió

Feixisme

Feixisme : Sistema que discrimina a una persona o grup d'elles per raons ideològiques, de raça, religió o altre qualsevol diferencia. Cabria incloure la llengua o cultura.

Feixistes : aquell que creu en eixe sistema o l'aplica en el dia a dia.

Per lo tant n'hi haurien varis tipus de feixisme:

Per raons de ideologia : Abarca des-de el nazisme alemá, passant pel franquisme, fascisme italià o qualsevol dels dictau-rets que tant es donen en l'africa subdesarrollada o en el mon àrab, com Obiang en Guinea o els reis saudís, fins el estalinisme o el regim comunista de Pol-Pot a Camboia.

Per religió : des de qualsevol país àrab islamista radical, com pot ser Iran o l'antiga Afganistan cuant manaven els talibans, hasta el nazisme alemá, contra els jueus.

Per raça : el nazisme alemá o el tracte que donaren els japonesos als habitants dels països ocupats per ells en la segona Guerra mundial, també cabria el cas de Sudán o de les matances de Ruanda.

Per llengua : No cal anar mes lluny :el que practica el franquisme a Espanya , prohibint qualsevol llengua que no fora la del imperi, fora del us popular, o la dels russos en l'antiga unió Soviètica, imposant la seua llengua als països ocupats com Georgia, Xexenia ...

Per cultura : els dos anteriors exemples caldrien també en este cas, a més del països islàmics radicals o alguns països africans, com el cas de Sud-àfrica en el apartheid, que emglobaría al mateix temps varis dels prototipus anteriors (raça, religió...).

Per lo tant, abans D'Acusar a algú de feixiste, penseu molt bé el perquè eu feu, no siga cossa que s' esteu auto-definint amb aixo i caigau vosaltres també en ell, sense adonar-sen.

El nacionalisme esta bé, però amb les seues justes mesures, cuant es radicalitza, com tot, pot caure en un dels camps anteriors. Pareu-se a pensar-ho.

Enrique Estruch i Ferrando

Article d'opinió

DE LA TAN DENOSTADA SOCIALDEMOCRACIA
En primer lugar, definamos que se entiende por socialdemocracia:

Rosa Luxemburgo
Una economía mixta que consta tanto la propiedad privada y de propiedad pública o los programas subvencionados de educación, cuidado de salud universal, cuidado infantil y los relacionados servicios sociales para todos los ciudadanos.
Un amplio sistema de seguridad social, con el objetivo declarado de contrarrestar los efectos de la pobreza y asegurar a los ciudadanos contra la pérdida de ingresos a raíz de enfermedad, desempleo o jubilación.
Organismos gubernamentales que regulen la empresa privada en defensa del trabajador y de los consumidores, garantizando los derechos laborales (es decir, apoyar el acceso de los trabajadores a los sindicatos), y de los consumidores la protección y la competencia de mercado.
En un principio, socialdemocracia y socialismo compartían un mismo tronco, del que se desgajaron hacia un sistema más o menos intervencionista en lo privado, derivando cada vez más hacia sus extremos, el marxismo o el neoliberalismo. Hoy en dia, ambos sistemas, socialismo y la socialdemocracia, se han prácticamente confundido en uno solo, al abandonar los denominados partidos socialistas o laboristas occidentales, y seguirles los de otras zonas, el marxismo : ejemplo el Psoe o el Partido Laborista Británico , cuyas políticas actuales rozan el neoliberalismo, y más aún con la actual crisis , sometidas nuestras economías europeas al mandato de los países más fuertes, Alemania y Francia, gobernadas por liberales: solo hay que recordar las palabras del presidente francés "·hay que refundar el capitalismo". Es decir, hay que refundar un sistema que nos ha llevado a la crisis, por excesivo neoliberalismo. Sí, hay que refundarlo, pero ¿hacia donde? ¿hacia más liberalismo o hacia más socialismo o socialdemocracia? De momento, las políticas intevencionistas que han seguido los dos citados son hacia lo segundo, pero con recortes en lo social, ejemplo Madrid o Valencia, con recortes en educación y sanidad, o Catalunya, con los recortes más agresivos de todos (CIU es un partido liberal), por lo tanto, un mix de ambos sistemas, que en algunos casos bien aplicado y a tiempo nos llevan a un resurgimiento (ej. las dos citadas potencias europeas) y en otros, en nuestra querida España, hacia el fondo, por haberlas aplicado tarde y mal, al no haber querido reconocer por circunstancias electorales lo que era evidente. Pero en nuestro país concurría otro elemento que ha ayudado a agudizarla : una economía con piés de plomo, auspiciada por un partido liberal, el PP, disfrazado de tintes sociales,que creó una economía en teoría fuerte pero que ha caído despolmada a las primeras de cambio. Por lo tanto, ¿cual es la solución? Pues evidentemente el mix de ambos sistemas, que a la fin y al cabo es un sistema socialdemócrata, por lo tanto, no será tan malo como lo quiere hacer ver la derecha liberal recalcitante o los marxistas.
Enrique Estruch i Ferrando

Article d'opinió

DE OLEGARIES, MOLINS I ERMITES.
Fa uns anys, el govern municipal, es va gastar en la compra del Braç treballador un 50% més del seu valor de mercat, alegant el valor històric i sentimental del edifiçi, per a després enderrocarlo i fer-lo nou, quin valor históric-sentimental li ha quedat a dit edifiçi després del enderrocament?

Ara tenim un cas paregut en la casa de les indalecies o olegaries, tant el govern d’abans com el actual han destinat un milio d’euros per a la compra, enderrocament donat el seu estat de ruina, i posterior construcció d’un edifiçi nou, i jo em pregunte, quin valor sentimental tindrá dita casa després enderrocarla? Fan falta els locals que eixirán en el nou edifiçi? Pareix ser que no molta, donat que la concejala Vercher va dir que es sometra a opinió del poble per a que es ussaran. Val qu’ el preu de compra siga molt económic, pero seguirá sent-ho una llarga temporada, si no el ajuntament ni havera tingut opció de comprar-lo, donat que cualquier constructor en época bona havera pagar casi el doble per el solar.
Per altre costat, ens diuen que el molí i l’ermita están sufragats en la seua totalitat per el Pla confiança, i jo em pregunte, si es així perque algú el va incluir ahí, o no? Acás eren unes obres de primera necessitat? Peque els dos edifiçis seguirán en el mateix estat, es dir, ruina total, d’açi ú, dos tres o els anys que fajen falta per a eixir d’esta crisi, i segur que no canviarán d’amo, donat no tenen ningún valor econòmic. No s’havera pogut destinar el cost d’estes dos obres a altres menesters, com acabar l’escoleta de la platja, acabar el carrer Sant Roc hasta el barranc o similars?
Jo sols reflexione, vostés jutjen.

Fa uns anys, el govern municipal, es va gastar en la compra del Braç treballador un 50% més del seu valor de mercat, alegant el valor històric i sentimental del edifiçi, per a després enderrocarlo i fer-lo nou, quin valor históric-sentimental li ha quedat a dit edifiçi després del enderrocament?
Ara tenim un cas paregut en la casa de les indalecies o olegaries, tant el govern d’abans com el actual han destinat un milio d’euros per a la compra, enderrocament donat el seu estat de ruina, i posterior construcció d’un edifiçi nou, i jo em pregunte, quin valor sentimental tindrá dita casa després enderrocarla? Fan falta els locals que eixirán en el nou edifiçi? Pareix ser que no molta, donat que la concejala Vercher va dir que es sometra a opinió del poble per a que es ussaran. Val qu’ el preu de compra siga molt económic, pero seguirá sent-ho una llarga temporada, si no el ajuntament ni havera tingut opció de comprar-lo, donat que cualquier constructor en época bona havera pagar casi el doble per el solar.

Per altre costat, ens diuen que el molí i l’ermita están sufragats en la seua totalitat per el Pla confiança, i jo em pregunte, si es així perque algú el va incluir ahí, o no? Acás eren unes obres de primera necessitat? Peque els dos edifiçis seguirán en el mateix estat, es dir, ruina total, d’açi ú, dos tres o els anys que fajen falta per a eixir d’esta crisi, i segur que no canviarán d’amo, donat no tenen ningún valor econòmic. No s’havera pogut destinar el cost d’estes dos obres a altres menesters, com acabar l’escoleta de la platja, acabar el carrer Sant Roc hasta el barranc o similars?

Jo sols reflexione, vostés jutjen.
Enrique Estruch i Ferrando

24 de nov. 2011

25 de novembre. Dia Internacional contra la violència de gènere.

L'IES La Valldigna ha encetat unes jornades molt interessants. Ens ho conten des del web municipal:
Les dues jornades se celebren avui dimecres 23 i el pròxim divendres 25 a la sala d'usos múltiples de l'IES la Valldigna dirigides a alumnes de batxillerat i cicles formatius de grau mitjà, superior i alumnes de segon, tercer, quart d'ESO i PQPI.
 La jornada de hui dimecres ha comptat amb la presència de les regidores d'Educació, Pilar Altur, i de Serveis Socials i Participació Ciutadana, Karina Vercher.
El programa d'activitats ha començat amb una exposició dels diferents murals realitzats pels alumnes, amb un conte, projecció de vídeos i lectures dramatitzades d'històries de dones maltractades.
Un vídeo ha servit per donar pas als professionals participants a la jornada, cas del titular del jutjat número 4 de Sueca de primera instància i instrucció i violència sobre la dona, José Luis Mendoza; la fiscal Carmen Tamayo, la representant de l'oficina del Centre d'Atenció a la Víctima del Delicte de Sueca, Sales Iborra, el Sergent de la Guàrdia Civil, Antonio Muñoz, i l'agent de la Policia Local encarregada directament dels assumptes de violència domèstica i de gènere, Verònica Segura. També s'ha comptat amb les representants de Serveis Socials de l'Ajuntament Amparo Perelló i Núria Grau.
La jornada ha comptat amb una sèrie de lectures de l'alumnat i a més també està previst celebrar el dia 25 cançons acompanyades de xilòfons i flautes. Eixe dia es lliuraran els premis dels diferents concursos organitzats, els de murals, relats i cançons.

Cal destacar la col•laboració activa dels membres de la comunitat educativa, alumnat, pares i mares i professorat de l'IES La Valldigna en aquestes jornades contra la violència de gènere.

El servei d'atenció específica al tema de la violència de gènere va començar a Tavernes l'any 2006 i s'han obert 185 expedients des del seu inici. Tavernes va formar part, junt a Cullera i Sueca, de l'assaig del "projecte iceberg" de lluita contra la violència de gènere, que va començar en gener de 2011 i conclourà a gener de 2013.


info i fotos de la web tavernes.es

Signatura del conveni entre l’Ajuntament de Tavernes i ADISVA

L’acte de signatura del Conveni de Col•laboració entre l’Ajuntament de Tavernes 
i l’associació ADISVA ha tingut lloc este matí a la Sala de Comissions 

L’alcalde Jordi Juan ha signat el conveni amb la presidenta de ADISVA, Maria Desamparados Ibáñez Tejerina.

La subvenció ascendeix a un import de 3.360 euros, equivalent a la recaptació i venda de 560 tiquets a 6 euros el tiquet en el Sopar Popular de Paelles Nocturnes a benefici d’ADISVA, celebrat el passat dijous 15 de setembre dins de les Festes Locals 2011.

ADISVA te com objectiu principal la creació de tota classe de mitjans de caràcter clínic, pedagògic i científic per a l’assistència, recuperació, educació i integració de les persones amb discapacitat.

Fotonoticia publicada a la web municipal de l'Ajuntament. Sols afegir que ens agrada la gent que dedica una bona part del seu temps per ajudar a les persones amb diferents problemàtiques. Enhorabona ADISVA per la seua tasca, i de pas també enhorabona al Govern Municipal per la idea de fer servir un acte lúdic com son les Paelles de Festes per servir a una causa molt noble.

informació i foto de tavernes.es

21 de nov. 2011

Una valoració/ventiladora del resultat electoral digna de menció

Al ventilador per Tavernes han fet una valoració dels resultats, que, amb tots els respectes, ens sembla molt infantil.
Primer: No es pot mesclar el resultat d'unes eleccions nacionals amb unes municipals, cosa que tracten de fer els nostres companys de les xarxes. Diuen que el Bloc baixa un miler de vots respecte a les locals, però s'obliden de dir que a les anteriors eleccions de 2008 tenien menys de 400 vots i pugen més de 1.000. Fan valdre allò que tots és del color amb que es mira. Bé, això son informacions sesgades, i a nosaltres no ens agrada eixa manipulació, com diem, infantil.
El PP diu que ha pujat vots respecte a les locals, però és ben cert que ha baixat 700 vots respecte a les eleccions nacionals de 2008.
Respecte a la pregunta que llança el Ventilador: què passaria si és convocaren hui mateix eleccions locals a Tavernes? Nosaltres podríem afegir: Què passaria si es convocaren eleccions a Minessota?
Va, home, cal ser seriosos i publicar informacions objectives. La manipulació informativa s'ha de fer ben feta, i així i tot, sempre es torna en contra del qui la llança. De rés.

ARTICLE D'OPINIÓ:

La escoleta es necesaria si queremos desestacionalizar la playa
 Todos los partidos políticos han llevado en sus programas electorales siempre y como objetivo primordial para la playa el desestacionalizar su uso, es decir, que no sólo sea una playa de residencia de verano, si no que se resida en ella todo el año, con el consiguiente beneficio para todos los ciudadanos de Tavernes, tanto económico, como social, al ofrecer un estilo de vida diferente, sobre todo fuera de temporada.
Pero para ello es necesario crear servicios : Conexión con estación y pueblo, supermercados, locales de ocio, farmacia, médico... y también educación.
Por ello desde ACEPLAT propusimos al anterior gobierno y este lo compartió y materializó, el proyecto de una escuela infantil que motivara a muchas parejas jóvenes a vivir en la playa todo el año, sin la molestia de tener que trasladar a sus hijos, tan pequeños, al pueblo, acompañado después por el servicio que yá se ofrece de bus escolar una vez empiecen el ciclo obligatorio, y en un futuro, porqué no, tener una centro escolar completo en la playa.
Siempre hay que dar un primer paso, aunque nos cueste , y yo contesto a los que dicen que si será deficitaria, que desde cuando un servicio social, como lo es la educación, se tiene que medir en dinero.
También se apunta a que se pueda usar el edificio para otros servicios como biblioteca o punto de turismo:
No son incompatibles: aunque para el segundo no sea el mejor sitio al quedar un poco fuera de vías principales, no lo rechazamos pues también está en una zona en expansión y junto al mercadillo de los Sábados, además de ser compatible con la escoleta pues esta podría dejar o ralentizar sus servicios en verano, hay espacio para ambos servicios en conjunto.
En cuanto a biblioteca, más compatible si cabe, dos servicios sociales en un mismo edificio con el mismo destino, educar , y al mismo tiempo rentabilizar sociálmente si cabe más aún la inversión, porque evidéntemente una biblioteca pública tampoco es rentable económicamente, es más, se podría hacer la concesión del uso del edificio en conjunto para los dos servicios simultáneos.


Es por ello que, desde Aceplat, pedimos se mantenga el uso para el que se edificó la escoleta, aunque lo hagan compatible con otros usos sociales.
Enrique Estruch
Membre d'ACEPLAT

20 de nov. 2011

Resultats eleccions 2011 a Tavernes: PP i PSOE baixen i puja espectacularment Compromís i algo menys UPyD i EU

 Amb el 100 per cent de l'escrutini realitzat, la nota més significativa és la baixada de vots del pp respecte a les eleccions de 2008, la davallada del PSOE i la espectacular pujada de vots de Compromís. UPyD i EU també han experimentat un augment significatiu.

Així, el Partit Popular amb 5.503 seria el partit més votat a Tavernes i perdria  704 vots respecte a 2008. El PSOE ha aconseguit 2.104 vots, i en perd 1.629.

Coalició Compromís, on es troba el Bloc, ha experimentat la pujada més espectacular. A 2008 aconseguiren 338 vots, i estes eleccions han aconseguit el millor resultat d'unes eleccions nacionals, 1.410 vots, el que suposa una pujada de 1.072 vots.

Les altres formacions polítiques que també han pujat han sigut UPyD, que de 31 vots han passat a 327. EU ha pujat de 414 al 2008 als 634 vots d'estes eleccions.

La abstenció també és molt significativa, ja que ha pujat de 2524 a 3.031. La participació ha baixat 4 punts, i s'ha situat en el 77,38%.

A nivell nacional, el PP ha obtingut una ampla majoria absoluta davant la davallada espectacular del PSOE.

L'Escoleta salvadora

Altra polèmica ha sorgit estos dies als blogs de la Vall. Ara és el torn de la Escoleta Municipal de la platja de Tavernes. El detonant, una notícia publicada pel diari Las Provincias i signat per un bon amic del govern local, com tots al poble sabem.
Els blogs del pp, el ventilador i el diari de Tavernes clamant al cel diguent que perilla la seua posada en funcionament.
Nosaltres pensem que sols cal llegir el que està a la web de l'Ajuntament. Una enquesta per conéixer prèviament a la seua habilitació la viabilitat del projecte. Ens sembla algo lògic i que és norma comú en qualsevol empresa. Calcular pros i contres i després actuar en conseqüència. Així de ximple és. La resta és buscar-li 12 peus al gat.

Les comportes del segon canal ens diuen que ja estan operatives

treballs de neteja al segon canal de defensa
Les comportes del segon canal de defensa ja estan operatives, tal i com informa la web municipal de l'Ajuntament de Tavernes.  L’Ajuntament de Tavernes ha retirat l’arena acumulada en les dues bandes del canal, que impedien l’obertura de les comportes en cas d’avinguda o de pluges fortes.
comportes vistes des de la platja      Estes actuacions han consistit, a banda de la retirada d’arena, en la revisió i manteniment dels mecanismes i maquinària d’obertura i tancament. S’han reparat els desperfectes i s’ha assegurat el seu funcionament òptim en cas de necessitat.
       El regidor de Manteniment d’Infraestructures, Josep Llàcer, ha destacat que “amb esta actuació hem solucionat els greus problemes que tenien les comportes del canal, derivades de la falta de manteniment d’estos últims anys. Ja tenim les instal•lacions en perfecte ús, i a partir d’estos moments es farà un manteniment regular per a previndre qualsevol situació d’emergència derivada de pluges fortes”.
       El temps d’actuació de l’Ajuntament en les comportes del canal ha estat marcat pels permisos i tramitacions duts a terme davant la Demarcació de Costes del Ministeri de Medi Ambient.
       La regidora d’Urbanisme i Agricultura, M. Carmen Canet, ha expressat que “novament, donada la situació, hem fet un esforç i s’han posat en servei les comportes del segon canal de defensa, atesa la necessitat de revisar, netejar i adequar tant la zona anterior com les posteriors. Una vegada rebut el permís, actuàrem de seguida. Com que la part marítima depén de Costes, havíem de tramitar el permís que, evidentment, du un procés administratiu. Vull matisar que no hi havia una situació d’emergència greu, però, si n’hi haguera hagut, hauríem actuat immediatament, sens dubte. Complint els tràmits legals, una vegada rebuda l’autorització de costes adequàrem tot l’entorn de les comportes, on feia uns anys que no s’actuava”.
       Per a la regidora, “els agricultors de Tavernes, i la població en general, poden sentir-se tranquils, perquè vetlem pels seus interessos i en quatre mesos hem actuat amb la celeritat que calia per a adequar tot allò que és vital” ha afirmat M. Carmen Canet.


text i imàtgens tavernes.es

19 de nov. 2011

Cartell del Festivern a falta de confirmació oficial

Fa uns dies comentarem que el Festivern ens deixarà els joves a casa per primera vegada en molts anys. A falta de conformació oficial per part de l'Ajuntament de Tavernes, des de la web de la organització ja han penjat el cartell del festival del dia 31 (a Las Provincias diuen 30 i 31, però llegim al cartell que sols anuncien un dia).

Ara, para gustos colores. Els blogs estan al roig viu, però ens sembla que estan opinant justament les persones que no aniran al festival. Pel nivell dels comentaris que hem vist en altres blogs, tots els negatius sembla estar fets per la mateixa persona i damunt major. Se nota que fa temps que no surt de nit.

Nosaltres pensem exactament igual que fa uns dies. Si els joves no tenen que sortir del poble i damunt venen milers de joves d'altres localitats, redundarà en benefici doble. Seguretat i econòmic.
Benvingut el Festivern a Tavernes.

Unes eleccions passades per aigua

Demà tindrem una jornada electoral passada per aigua. Segons apunten les previsions meteorològiques, a Tavernes tindrem pluja durant tot el dia. El vent bufarà de Xaloc i Gregal, i les temperatures oscil·laran entre els 14 graus de mínima i els 16 de màxima.
Afectarà esta circumstància al nivell de participació a la jornada electoral de demà?
En hores ho sabrem. Les últimes eleccions registraren un 81% de participació.

El Diari de Tavernes s'ha publicat en paper

El blog del Diari de Tavernes s'ha publicat en format paper i s'ha distribuït pel poble. Ens ha cridat l'atenció que la publicació no està identificada, ni compta amb dipòsit legal, ni amb número de ISBN, ni amb cap adreça física, detalls de l'editor, telèfons de contacte, etc. que son elements imprescindibles i legals a l'hora de publicar qualsevol mitjà de comunicació.
Clar, si estiguérem parlant d'un grup polític, seria un altre supost, però entenem que és una iniciativa empresarial, o una "panfletada" amb un poc més de despesa que un foli a l'ús habitual.
Vist el que hem vist, els membres de Diari Valldigna no sabem per on agafar-ho. Mitjà de comunicació? Panfletà?...o vist la línia editorial, fullet de propaganda d'un grup polític?
En este darrer cas, seria aconsellable definir i concretar, seria més encertat titular el Blog i la publicació com "Diari del PP de Tavernes", així s'estalviarien els passos legals i no s'exposarien a possibles queixes, denúncies o reclamacions si es presenten com a mitjà de comunicació escrit.

Ens agrada la iniciativa de publicar en paper, dona més vida al poble, demostra que es volen fer coses, però pensem que estan equivocant-se en la forma. O son carn o son peix. O son un mitjà de comunicació o son un mitjà d'un partit polític. Però un mix anònim, és una errada.

Articles d'opinió

Estem rebent alguns comentaris que més bé deurien esser articles. En eixe cas, us preguem ens ho envieu via mail, per poder publicar-ho. Els articles d'opinió deuran d'anar amb noms i cognoms i mail de contacte.
Moltes gràcies per participar en este blog.

15 de nov. 2011

Que vé el COCO!!!!

S'en recorden vostés la època aquella cinematogràfica on tot eren películes de catastrofes, cas de EL COLOSO EN LLAMAS, TIBURÓN, TERREMOTO, PIRAÑA, el fin del mon, l'apocalipsi, la Galaxia a fer punyetes, etc.?
Pensem que ha tornat eixa època de mals auguris i catàstrofes a tutiplen. No cal anar molt lluny. Sols fent un colp d'ull a alguns blogs del poble, tornem a eixa dècada dels grans estropicis.
¿I si ...s'imagineu que passaria?...
El cas del remolc al riu Vaca del Diari de Tavernes i del Ventilador, basant-se en la nota de premsa del partit popular, és un clar exemple. Textualment diuen: "Si es produira una crescuda del riu Vaca, el remolc podria provocar un accident de considerables dimensions". 
Hagueren pogut afegir que si el remolc estiguera ple de immigrants xinesos clandestins amb màquines de cosir, el tripartit seria culpable d'assassinat en clau internacional. 
En serio. El que qualsevol persona amb dos dits de trellat hauria d'haver fet en un cas com este, és donar part a la Policia Local o a la Guàrdia Civil, ja que si al poble s'haguera produït un desastre per no complir amb els nostres deures com a ciutadans la persona que observà la presència incorrecta del remolc a l'asud,  aleshores si que deuria ser de jutjat. 
El buscar qualsevol tema per xicotet que siga per desgastar a algú, entra dins de la estratègia de cadascú. Però que eixa estratègia política pose en perill la seguretat del nostre poble i dels nostres bens, és quelcom increïble i moralment reprovable. 

Recomanem a qualsevol partit polític, en este cas el pp, però també pels altres partits del poble, que sàpiguen on està el limit, i que prime la nostra seguretat abans de res.

Ens sembla mal que un remolc es trobe aparcat a l'Asud, ens sembla mal que no el feren retirar, però ens ha semblat ABSOLUTAMENT LAMENTABLE l'actitud de qui ho ha vist i no ho ha posat en coneixement de les autoritats. 

Foto de la nota de premsa del PP publicada a la Veu, al Diari de Tavernes i al Ventilador

13 de nov. 2011

Atenció al canidadait

Sembla ser que el candidat d'ERPV no és Sant de la devoció del Ventilador, que a la seua notícia "una campanya electoral decafeinada", ha batejat a Joan Serra com al canidadait. Com estem acostumats al estil no estil del seu editor, no sabem que pensar.
Si recordem a Urdaci, aquell director d'Informatius de la era Aznar, quan el varen condemnar a referir-se al sindicat comissions obreres, i els va anomenar ce ce o o, ja no sabem que pensar.

D'altra banda, com ja verem indicar a una entrada anterior nostra, anomenada (quina casualitat) Una campanya electoral molt descafeïnada, no es veu practicament cap moviment electoral.

Encara que no compartim la seua opinió que EU no ha menejat fitxa. Pensem que l'autor del blog no ha passat pel Passeig de Colon, a l'altura del creuament que va cap al casal de la Falla Prado, on uns amics ens han comentat una de les imatges més curioses d'esta campanya, a nivell de pancartes.

Una pancarta del pp, i dalt, una pancarta d'EU. En tant d'ample que tenim al poble, chè!.
A veure si al final serà de veres allò que la gallina de dalt caga a la de baix...

És la nota divertida de les eleccions nacionals, avorrides de debò.

12 de nov. 2011

La famosa depuradora de marrons, a qui corresponga...

La famosa depuradora de Tavernes ja dona que parlar abans que estiga iniciada. La cosa va de marrons. I de préstecs, amb interessos què l'Ajuntament actual no creu necessari pagar fins que no estiga en ment de la Generalitat el iniciar la seua construcció, mentre que el partit popular, que va signar el conveni de la nova Epsar, diu que no cal tornar el préstec, que si no fan les expropiacions (que ells mateix no feren quan tenien opcions), Conselleria no inclourà el projecte en els pressupostos. Al 2012 no està incluida cap partida per fer la Depuradora.
La Nota de premsa feta pel pp local ha clavat la pota fins la boca, ja que ells mateix s'han quedat en evidència, i això ho ha aprofitat el blog de la Cotorra per traure-li punta al tema, amb una sèrie de dades i dates molt ben informades, on li han desfet la paradeta.
Algú deuria de tirar-li un bon tiró d'orella al figura que ha ideat llançar el tema de la depuradora. Però si és que el govern no se'n havia adonat, i vegues tu, van i la claven...

imatge de la Cotorra de la Vall

6 de nov. 2011

I Llàcer digué...que vinga la llum...

No entenem com se pot fer una obra esportiva com és el cas d'un camp de futbol 7 i no incloure el sistema d'il·luminació. Doncs açò és el que ha passat al camp de gespa artificial de futbol 7 de Tavernes. No hi havia pressupostat les lluminàries. Això és el que es diu a la web municipal de l'Ajuntament.
El regidor d'Esports ha hagut de demanar una ampliació de crèdit per poder fer front a les despeses de compra de 4 torres lluminàries per poder utilitzar el camp en horari d'hivern, que a les 5 de la vesprada ja és de nit.
Hem tingut que llegir varies vegades la notícia per comprovar que era cert el que estavem llegint. Una situació surrealista la deixada per l'anterior regidor d'esports.
Al Cèsar el que és del Cèsar.

(imatge de la web de l'Ajuntament de Tavernes)

La dieta miraculosa

No sabem si Manolo Vidal està a dieta, però la veritat és que està quedant-se un figurí. A banda del benefici per la salut de qualsevol persona el no tindre un volum grassa excessiu, la veritat és que al lider del pp local li està senta'n molt bé els mesos de tranquil·litat que du fora de la cadira de manament de l'Ajuntament.
Serà la dieta Duncan tan de moda estos dies, o el ritme esgotador d'estar de cap de la oposició?
(imatge del Diari de Tavernes)

Una campanya electoral molt descafeinada

Ha començat la campanya electoral per les nacionals del 20 N mol descafeïnada. No es palpa a l'ambient pràcticament que hi ha eleccions. La gent està molt apagada, amb molta tristor.

Els panells electorals cauen sols, no hi ha rallades, ni pintades. Sembla ser invisibles. Tenim campanya i no tenim campanya. No es parla als bars pràcticament del tema. No ha despertat l'interès de la gent. Sols es parla de l'atur, dels eres ( o de l'andalús, per allò del passe de bous dient, en lloc de olé, eré!).

Pancartes no se'n veuen pràcticament, exceptuant algunes ja prou velletes del pp, sembla que emprades en altres campanyes (els diners són els diners).

En resum, el més important d'estes eleccions, des del nostre punt de vista serà el nivell de participació dels veïns del poble a estes eleccions generals. serà interessant comprovar si baixa respecte als anterior comicis nacionals. Serà una prova més del desgast de la classe política. Si continuen així, pel camí que van, no votarà al final ni Juan Valdés. Descafeïnat.

El FESTIVERN que ens deixarà els joves de Tavernes al poble

No sabem si serà una realitat el FESTIVERN a Tavernes per este cap d'any. El que si hem valorat és la possibilitat que no se'n tinguem que anar fora del poble per poder divertir-nos, la qual cosa serà molt d'agrair.
No sabem, però és clar que ho voldrem saber, quin serà el cost del festival per a les arques municipals de Tavernes, però també podem arribar a pensar que de les entrades dels milers de persones que acudeixen cada any a este esdeveniment, es pagaran la major part de les despeses.
Ens sembla encertada la proposta, benvinguda siga, i que el comportament de la gent que acudisca no siga tan mal com la pinta algun que altre blog local, que sembla que vinga el dimoni en persona.
De tota manera, si els joves del poble es queden per primera vegada al poble en una nit tan assenyalada com la del cap d'any i no tenen que anar se'n fora, és de suposar que molts pares i mares estaran d'allò més contents.

(cartell festival del cap d'any passat)