29 de nov. 2011

Article d'opinió

DE OLEGARIES, MOLINS I ERMITES.
Fa uns anys, el govern municipal, es va gastar en la compra del Braç treballador un 50% més del seu valor de mercat, alegant el valor històric i sentimental del edifiçi, per a després enderrocarlo i fer-lo nou, quin valor históric-sentimental li ha quedat a dit edifiçi després del enderrocament?

Ara tenim un cas paregut en la casa de les indalecies o olegaries, tant el govern d’abans com el actual han destinat un milio d’euros per a la compra, enderrocament donat el seu estat de ruina, i posterior construcció d’un edifiçi nou, i jo em pregunte, quin valor sentimental tindrá dita casa després enderrocarla? Fan falta els locals que eixirán en el nou edifiçi? Pareix ser que no molta, donat que la concejala Vercher va dir que es sometra a opinió del poble per a que es ussaran. Val qu’ el preu de compra siga molt económic, pero seguirá sent-ho una llarga temporada, si no el ajuntament ni havera tingut opció de comprar-lo, donat que cualquier constructor en época bona havera pagar casi el doble per el solar.
Per altre costat, ens diuen que el molí i l’ermita están sufragats en la seua totalitat per el Pla confiança, i jo em pregunte, si es així perque algú el va incluir ahí, o no? Acás eren unes obres de primera necessitat? Peque els dos edifiçis seguirán en el mateix estat, es dir, ruina total, d’açi ú, dos tres o els anys que fajen falta per a eixir d’esta crisi, i segur que no canviarán d’amo, donat no tenen ningún valor econòmic. No s’havera pogut destinar el cost d’estes dos obres a altres menesters, com acabar l’escoleta de la platja, acabar el carrer Sant Roc hasta el barranc o similars?
Jo sols reflexione, vostés jutjen.

Fa uns anys, el govern municipal, es va gastar en la compra del Braç treballador un 50% més del seu valor de mercat, alegant el valor històric i sentimental del edifiçi, per a després enderrocarlo i fer-lo nou, quin valor históric-sentimental li ha quedat a dit edifiçi després del enderrocament?
Ara tenim un cas paregut en la casa de les indalecies o olegaries, tant el govern d’abans com el actual han destinat un milio d’euros per a la compra, enderrocament donat el seu estat de ruina, i posterior construcció d’un edifiçi nou, i jo em pregunte, quin valor sentimental tindrá dita casa després enderrocarla? Fan falta els locals que eixirán en el nou edifiçi? Pareix ser que no molta, donat que la concejala Vercher va dir que es sometra a opinió del poble per a que es ussaran. Val qu’ el preu de compra siga molt económic, pero seguirá sent-ho una llarga temporada, si no el ajuntament ni havera tingut opció de comprar-lo, donat que cualquier constructor en época bona havera pagar casi el doble per el solar.

Per altre costat, ens diuen que el molí i l’ermita están sufragats en la seua totalitat per el Pla confiança, i jo em pregunte, si es així perque algú el va incluir ahí, o no? Acás eren unes obres de primera necessitat? Peque els dos edifiçis seguirán en el mateix estat, es dir, ruina total, d’açi ú, dos tres o els anys que fajen falta per a eixir d’esta crisi, i segur que no canviarán d’amo, donat no tenen ningún valor econòmic. No s’havera pogut destinar el cost d’estes dos obres a altres menesters, com acabar l’escoleta de la platja, acabar el carrer Sant Roc hasta el barranc o similars?

Jo sols reflexione, vostés jutjen.
Enrique Estruch i Ferrando

1 comentari:

  1. Gracies per ser tan lliures i publicar-ho, que adeprenguen altres.

    ResponElimina