29 de set. 2016

NdP PP Tavernes : El PP de Tavernes sol·licita que es suspenga el tràmit de la 'Versió preliminar d'Homologació Modificativa del Sòl No Urbanitzable' de Tavernes

El Partit Popular de Tavernes ha presentat hui al·legacions a la Versió preliminar d'Homologació Modificativa del Sòl No Urbanitzable (HMSNU) del Pla General d'Ordenació Urbana i documents annexos amb la finalitat de suspendre el seu tràmit.
Els principals motius per sol·licitar la seua paralització són l'escassa divulgació de la informació a la majoria de la ciutadania, requisit indispensable, així com la falta d'un informe econòmic i de creixement poblacional que justifique l'homologació, ja que afecta prop del 93% del terme municipal de Tavernes i la seua aplicació afecta el desenvolupament econòmic futur del municipi de manera directa.
"S'ha dut a exposició pública a finals d'estiu, en dates conflictives per a la participació pública, i s'ha sectorialitzat superficialment en quatre grups, deixant a gran part de la població afectada per informar", explica la portaveu del Partit Popular de Tavernes, Eva Palomares. "Molts col·lectius s'han assabentat per tercers i requereixen més temps d'anàlisi de la informació del document".
D'altra banda, aquest document està fragmentant els usos futurs del sòl del municipi sense cap necessitat, com que no existeix cap obligació legal de seguir amb la seua tramitació, i compta amb dos informes desfavorables per part del secretari municipal i l'arquitecte municipal. Aquesta homologació, d'altra banda, resta competències municipals sobre el sòl no urbanitzable que passen a dependre de la Conselleria.
"També vam detectar importants deficiències tècniques com que no contempla la ubicació de la nova depuradora, la ubicació prevista per al recentment anunciat Centre d'Interpretació del Bolomor o el traçat de la connexió elèctrica amb la futura subestació del Polígon del Golf. Tampoc es contemplen terrenys per a la laminació del riu i la carretera de circumval·lació del poble i el SNUP (Sol No Urbanitzable Protegit) Arqueològic o d'interés cultural s'elimina, quedant aquests elements integrats en altres zones, sense una protecció específica en matèria patrimonial", explica Palomares.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada