28 de jul. 2016

NdP GMV: L'INCENDI DE LES CREUSDes del Voluntariat Ambiental del GMValldigna, volem informar sobre el passat incendi de les Creus, la zona que s’ha cremat ha abraçat sobre unes 18 a 20 hectàrees, la zona pretereix a ZEC de la Serra de corbera ES5233013, en quant a les rutes de senders homologats que ha afectat al PR-CV 38. La zona cremada en cara que la major part eren de matolls, no poden deixar de lamentar que es una zona amb pendents molt pronunciades i molt castiga per anteriors incendis, que va perdent la vegetació que te un paper primordial per mantindré el terreny i evitar l’erosió.
Una gran part d’estudis que s’han realitzat, afirmen que després d’un incendi forestal hi ha un increment de despreniments de terreny degut tot això a l’erosió, les perdudes de sòl comporten un important despreniment de roques, així en terrenys que “humus” és molt baixet es produeix un perduda molt ràpida de terreny.
Tots els problemes que hem vist els tenim en la zona de les “Creus”, en cara que arribat a la part del Pla de les Creus no avançat molt i ha cremat poc extensió de terreny. No ha arribat a la zona de la part mes agrest i amb les pendents molt pronunciades de les Creus, al temps que signifiquem que esta zona es molt escarpada on hi han grans blocs inestables de pedres.


Mal grat de tots els esforços que s’han realitzat per part de les Administracions, en la instal·lació de les tanques de ferro de protecció, de res serveixen si no aconseguim una bona massa d’arbratge, perquè en el cas de caigudes de pedres pugen evitar en la mesura del possible, que arriben alguna de les vivendes que estan en la vessant de la muntanya de les “Creus”. És una mesura primordial i urgentíssima l'acabar en estos incendis, així com procedir a la replantació d’arbres en esta vessant de la muntanya, sols per un motiu general per a tots els que vivim a Tavernes de la Valldigna, la nostra pròpia seguretat, si no aconseguim parar estos incendis algun dia la caiguda d’estes pedres de grans dimensions podran causar danys irreparables en la nostra ciutat.
Lamentem que en este any fins el moment no han eixit les ajudes que des de la Conselleria d’Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i Desenvolupament Rural, estaven fent-se al Voluntariat Ambiental, després dels bons resultats obtinguts en edicions dels anys anteriors.
També volem agrair l’esforç de tots el voluntaris que han col·laborat amb l’extinció del incendi, així com a les brigades forestals que fins que no s’ha apagat del tot no han abandonat el perímetre que a fet l’incendi, per controlar que no aparegueren rebrots de foc.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada