25 de juny 2014

Hi ha 7 punts de venda disponibles per al mercat de dijoous

La regidora  dContractació, Llum  Sansaloni, ofereix les 7 parades vacants per a la venda en el mercat del dijous i obri un termini fins al 18 de juliol per a sol·licitar les autoritzacions de venda no sedentària per a eixes parades.
Els interessats presentaran les sol·licituds segons el model normalitzat que està a la seua disposició en la Secció de Serveis blics i Contractació (2ª planta ajuntament) i en la gina web municipal  www.tavernes.org, juntament amb la declaració responsable del compliment dels requisits i la documentació acreditativa dels mèrits que es vulguen fer valer, de conformitat amb l’article 23 de lOrdenança, per a establir lordre de prelació entre els sol·licitants.
Llum Sansaloni ha explicat que són 125 parades les que té el mercat del dijous, de les quals 2 estan reservades per a xurros. La concessió es va donar al desembre del 2012 per una durada de 15 anys, fins a l’any 2027, el mateix temps que s’autoritza a les 7 vacants que ara s’ofereixen.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada