23 de març 2017

NdP Ajuntament Benifairó: Benifairó tanca el 2016 amb superàvit

Després de la xifra rècord de superàvit del 2015, primer any del govern de Compromís a l’ajuntament de Benifairó, el 2016 torna a tancar amb un balanç positiu considerable. El 2015 el romanent total de tresoreria fou de 363.029€, mentre que per al 2016 la xifra ha sigut de 317.117, ambdues xifres resultats excel·lents. El romanent de tresoreria per a despeses generals queda així en 143.648€, que gràcies a haver baixat considerablement el deute municipal, per aquest 2017 es podrà destinar a inversions i no a amortitzar préstec, com fins ara es veia obligat el govern municipal. Del pressupost del 2016 cal assenyalar també que ja no s’ha cobrat la guarderia rural, impost -l’eliminació del qual va ser una de les primeres propostes aprovades en aquesta legislatura- que suposava uns ingressos d’uns 50.000€.
Des del govern apunten com «la gestió que s’està duent a terme dóna els seus fruits, no només en les xifres, sinó en les millores que gradualment van fent-se al poble. Però el deute pesa com una llosa, i les polítiques del ministre Montoro només fan que agreujar l’autonomia financera dels municipis, a més de suposar un treball burocràtic considerable als funcionaris de la casa. És una paradoxa que les institucions que menys dèficit tenen, molts, com en el cas de Benifairó amb un superàvit considerable, han d’estar vigilats en aquests menesters per l’administració que més dèficit té, que és la que gestiona Montoro. Per resultats i eficàcia hauria, si de cas, ser a l’inrevés.»

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada