11 de febr. 2012

L'informe de les hores extres de la Cotorra, excel·lent

Des del punt de vista periodístic, l'informe que ha publicat la Cotorra de la Vall referent a les hores extres de la Policia Municipal que va aparéixer en el darrer plenari, ens ha semblat francament molt bo. Reproduïm l'article per  l'aclaridor tractament que dona a este tema que està manipulant-se de manera vergonyosa en altres blogs locals. Diu així:

"divendres 10 de febrer de 2012

PLENARI DE FEBRER: La vertadera història i allò que el PP no diu sobre les hores extresPortem alguns plenaris on a l’apartat de precs i peguntes el PP fa aparéixer les hores extres que fan els treballadors de l'Ajuntament. Segons diu el PP, en els mesos que van de juliol a desembre de 2011 s'han fet més hores que en els respectius mesos de l'any 2010. I aleshores, diu que s'està gastant més diners en hores extres. Segons totes les informacions que tenim, sembla ser que el fet és cert, però… ¿està tota ací?¿Hi ha alguna cosa més? O… ¿quina és la informació que amaga el PP? Anem a explicar-la. I amb tot luxe de detalls.


El col·lectiu de treballadors de l'Ajuntament que fa més hores extra i que suposa segons mesos entre el 80% i 90% del total de les fetes al Consistori és la Policia Local. La resta les fan bàsicament la brigada i els operaris municipals i les dones de la neteja.


I us estareu preguntant: ¿I per què la policia fa ara més hores extres que abans? Doncs, per dos motius:


- De la plantilla de la policia que hi havia, actualmente hi ha huit guàrdies de menys: els tres interins de l'estiu, que no varen renovar; un interí que se n'ha anat a un altre poble; dos comissionats que han tornat al seu Ajuntament d'origen, una baixa per maternitat i un policia que va haver de deixar treball en haver entrat de manera fraudulenta a treballar. Ja veus: el PP posava policies sense passar per les bolses de treball ni oposicions ni comissions de servei ni res, a dit directament. L'informe que va fer el Consell Jurídic Consultiu al respecte d’aquesta actuació del PP va ser demoledor i el Ple de l'Ajuntament va donar la baixa al policia.  


- L'altre motiu: a més, hi ha dos policies que estan de baixa i, per tant, s'han de cobrir les seues funcions en hores extres d'altres companys.


Si pensen i tenim en compte que un agent de la policía, sense trienis, cobra en brut (part de la seguritat social inclosa) sobre els 2.200 euros al mes, i això multiplicant per vuit agents, vol dir que l’Ajuntament s’esta estalviant sobre els 17.600 euros mensuals. Aquest estalvi mensual no el diu ni el comenta el PP, perquè no li convé.


Però hi ha més. S’ha produït un estalvi molt més important: durant l’època de govern del PP moltes feines de seguretat ciutadana les feia una coneguda empresa local dedicada a la seguretat privada i no la policia local. Ara, amb el nou govern, no.


L'any 2007 l'Ajuntament ja ha pagat a esta empresa 40.041,16 euros.
L'any 2008 l'Ajuntament ja ha pagat a esta empresa 129.433,27 euros.
L'any 2009 l'Ajuntament ja ha pagat a esta empresa 95.910,37 euros.
L'any 2010 l'Ajuntament ja ha pagat a esta empresa 61.415,66 euros.
L'any 2011 l'Ajuntament ja ha pagat a esta empresa 38.047,12 euros.
Encara se li deu a esta empresa 94.475,16 en conceptes de feines fetes en 2011, feines que encara no han cobrat i que, evidentment no foren encomanades pel nou govern (BLOC-PSOE-EU) sinó pel PP.


O siga, se li haurà pagat un total de 459.322,74 euros. Quasi mig milió d'euros a data d'agost. No sabem si haurà entrat alguna factura més amb retard.


Per tant, està clar que aquests mesos s'han gastat més diners en hores extres. Això ningú ho va a negar, però és que hi ha hagut un estalvi molt més important: els 17.600 euros mensuals i les factures de l’empresa que ja no entren a l'Ajuntament i eren factures que es pagaven de les partides de seguretat ciutadana.


Conclusió: Primera: el nou govern continua estalviant diners; segona: les tasques de seguretat les fan professionals, les fan policies locals. No passa com abans, quan les feines de seguretat ciutadana les feien conserges a través d'aquesta coneguda empresa. ¿Recordeu els conserges quan vigilaven per la nit el Passeig del País Valencià? ¿I quan vigilaven el generador de llum de l'institut? ¿I quan vigilaven el Camp d'Esports, la Casa de la Cultura o el Pavelló Municipal? Per cert, alguns d'aquests conserges-vigilants els hem vists després col·laborant activament en les campanyes electorals i mitings del PP.


La informació que tenim diu que ja s'han contractat dos guàrdies més i s'ha preparat un nou organigrama de la policia local que permetrà estalviar en hores extres. De fet, no hem d’oblidar que el nou govern ha posat més vigilància en els camins rurals i s'està donant servei en el retén de la Platja, cosa que els veïns i comerciansts han agraït molt.


Parlant d'estalvi. També podríem parlar dels 1'4 milions que es van gastar en l'empresa que va posar quatre plantes i quatre macetes. Per favor...! El PP no està en condicions de donar lliçons de com s’ha d’administrar un Ajuntament després d'haver deixat en tresoreria un forat de 4 milions d'euros, endeutar l'Ajuntament en 16 milions i deixar concessions ruinoses com el parquing i la piscina que ja vorem al final quant ens costen. Tot i això, després de cobrar per anticipat més de 2 milions d'euros del cànon de l'aigua.


I aquesta és la historia. Com veieu, el PP no ho ha dit tot: faltaven moltes coses, moltes dades perquè els vallers i valleres tinguérem una visió global de la situació. Que tot no és dir: “s’estan gastant més diners en hores extres”, sinó que cal completar perquè i com es gasten, i sempre amb la veritat per davant dir: “però se n’estan estalviant molt més encara”.


COMPAREM


Es diu que les comparacions són odioses. I seran més odioses si les comparacions no parteixen de la igualtat de condicions i elements entre els termes comparats. És el que fa el PP i ha fet algun mitjà afí: compara obviant moltes de les dades, aquelles que no els interessen (empresa de seguritat privada i que hi havia més plantilla) per tal de dir la seua veritat. Nosaltres anem a posar totes les dades i vosaltres mateixos sereu qui aneu a fer-vos les conclusions.


Segons afirma un mitjà afí al PP, i en base a les seues dades, el PP s’hauria gastat en hores extres entre juliol i desembre (inclosos) del 2010 la quantitat de 56.665,96 euros. No parla res, no diu, sinó que oblida dir que part de les funcions de la policia local les feia l’empresa de seguretat privada esmentada i això valia diners. Tampoc diu, no parla res i oblida dir que hi havia molt més agents en plantilla que hi ha ara i per tant la despesa en personal era mot més que ara.


altra banda, eixe mateix mitjà informa que el govern actual s’hauria gastat 149.248, 83 euros en hores extres entre juliol i desembre ( inclosos) del 2011. I es queda tan tranquil. No diuen - i ho saben perquè el regidor de personal ho va dir en el ple - que el govern actual s’ha estalviat els 132.522 euros (els 38.047,12 euros ja pagats i els 94.475,16 que li deuen) d'eixa empresa de vigilancia pel treball dels sis primers mesos. En bona lògica cal pensar, que la despesa entre juliol a desembre seria semblant i eixa despesa s’ha estalviat, i tampoc diuen que en eixe temps també s’han estalviat el jornals dels 8 policies menys. Si calculem els sous, 2.200 mes x 8 policies x 6 mesos = 94.600 euros. O siga que sumant, en 6 mesos hi hagut un estalvi respecte a les despeses anteriors de 227.122 euros.


Resumint i cadascú que traga les conclusions:


PP


Despesa de 56.665,96 hores extres + el cost de la despesa de l’empresa privada de seguretat  i el sou de 8 policies que hi havia més en plantilla.


Govern actual


Despesa de 149.248 euros hores extres – l’estalvi de la suma de 132.522 euros empresa seguretat i els 94.600 euros del sou de 8 policies menys.


O siga hi ha hagut una despesa de 149.248,96 euros, però front a un estalvi de 227.122 = – 77.874 euros estalviats en total en sis mesos"


Absolutament aclaridor. Enhorabona a la gent de la Cotorra. 

imatge: capçalera del blog de La Cotorra

1 comentari:

 1. señores editores
  les envio copia de un comentario que he mandado a los blogs locales referente a la LOPD y a un post del Diari de Tavernes

  Señor vecino anonimo que publica una carta de opinión sin firmar. Evidentemente, no distingue usted muy bien en la separación de los datos de caracter personal de personas físicas y la información relativa a los contratantes y proveedores de las administraciones públicas.

  Su primer error es facilmente apreciable puesto que un contratante o un proveedor no es considerado dentro de esa categoria de personas fisicas.

  Por lo tanto, debe usted saber y tambien los editores de este blog, que no solo el publicar la información general de las cuentas de los contratistas, en este caso de un Ayuntamiento es COMPLETAMENTE LEGAL, si no que la propia administración deberia poner todos los mecanimsmos a su alcance para facilitar al máximo al conjunto de la ciudadania el acceso y control a la gestión pública.

  Es más, yo recomendaria al Ayuntamiento de Tavernes que procediera cuanto antes a poner a dispponibilidad pública todos los datos económicos de los últimos años, puesto que si NO HAY NADA QUE OCULTAR, NO HAY NADA QUE ESCONDER. Una mayor transparencia del hecho público se va a traducir consecuentemente en una mayor transparéncia y confianza del conjunto de la sociedad.

  Aun asi no creo que quieran justificar su accion de gobierno. Pienso más bien que se trata de airear y PURIFICAR los datos hasta ahora OCULTOS a la opinión pública. El pueblo quiere conocer,el pueblo quiere saber, el pueblo tiene derecho a la INFORMACIÓN.

  Ahora bien. Les recuerdo que deben saber que falsear la contabilidad pública es un delito.
  Además, estos dias hemos conocido una declaración de intenciones hechas por el ministro de Hacienda, Montoro, donde ha asegurado que el ejecutivo va a impulsar un cambio en la ley para que se puedan exigir responsabilidades penales a los gestores públicos, políticos o no, que incumplan los presupuestos.

  No sabe usted, amigo vecino que firma anonimamente un articulo de opinión, lo feliz que nos hace a muchos el avance de esta noticia.
  Y especielmente si se puede aplicar a efecto retroactivo.

  Ni se imagina los años que, modestamente, algunos estabamos esperando un momento asi.

  Atentamente, amigo vecino y editores del blog.

  Por cierto, recuerden que las imagenes tienen copyright. Han pagado ese derecho por la imagen utilizada en ilustrar este articulo? saben que estan infrigiendo la ley? Si a alguien con una conciencia justa se le ocurre informar al propietario legitimo de los derechos de imagen, saben lo que les podria costar?
  Hay que dar ejemplo.

  Puesto que el tema es interesante, voy a mandar una copia de este comentario a los blogs locales, para despejar algunas dudas que se pueden estar produciendo por esta des...información inocente.

  ResponElimina